Wydarzenia

Gorzowskie legendy widziane oczami dziecka

pobranePod koniec roku szkolnego 2015/2016 uczniowie z klasy II b uczęszczający na warsztaty plastyczne wzięli udział w Miejskim Konkursie Plastycznym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pod hasłem „Gorzowskie legendy widziane oczami dziecka”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 10 przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Cele konkursu:

 • promocja literatury regionalnej i czytelnictwa wśród dzieci;kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze;
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci;
 • promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.

Dnia 15 września 2016 roku w bibliotece Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu oraz  wernisaż nagrodzonych
i wyróżnionych prac.  Jedną z czterech głównych nagród otrzymała nasza uczennica Lidia Magda, natomiast Mikołaj Cierach, Agata Klofta  i Roksana Sudak  otrzymali wyróżnienia.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(-) Aneta Żukowska

 

Czytaj dalej…

14224829_327886970888896_2633359246135461991_n10 września 2016 r. na Hali Sportowej przy ul. Czereśniowej 4 w Gorzowie Wlkp.  odbył się I Charytatywny mecz Piłki Siatkowej „Kromka chleba Caritas”.  Celem tej imprezy było wsparcie dożywiania dzieci z placówek wsparcia dziennego, prowadzonych przez Parafie i Parafialne Zespoły Caritas w Gorzowie Wlkp. Impreza miała charakter piknikowy. Podczas tej imprezy odbył się pokaz naszych szkolnych akrobatek.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej…

Pokazy na trampolinie

trampolinaW ostatnim tygodniu wakacji na nadwarciańskich błoniach zorganizowano „Sportowe pożegnanie wakacji”. Nie mogło tam zabraknąć „naszej trampoliny”, która jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców.

Pokazy na trampolinie naszych byłych oraz obecnych uczniów odbyły się także z okazji festynu rodzinnego zakładu Faurencia.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej…

Sprzątanie świata

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

sprzatanie_swiata_2016_2_l

Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w akcji ,,Sprzątanie Świata- Polska”, która na terenie naszego kraju odbywa się już po raz dwudziesty drugi, tym razem pod hasłem ,,Podaj dalej … drugie życie odpadów”. Celem tegorocznej edycji jest promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji oraz unikanie odpadów. Chcemy, by wokół nas było czysto i pięknie a więc posprzątamy wspólnie nasze otoczenie.

 

Stypendia Szkolne

UWAGA! 

Wnioski  na stypendia szkolne do odebrania u pedagoga szkolnego – gabinet nr 28. Obowiązuje kryterium dochodowe i nie może przekraczać 514,00 zł (netto)  na osobę  w rodzinie.

 

Spacerkiem po szkole

 Witamy w naszej szkole zwłaszcza uczniów klasy pierwszej i ich rodziców.                                 Zapraszmy do wirtualnego zwiedzania „Piąteczki”.

Dnia 06/07 września 2016 r. odbędą się spotkania z rodzicami:

06 września 2016 r. o godz.17:00 kl. IV – VI (wtorek)

      klasa IIIB –  wychowawca Aneta Piasecka

07 września 2016 r. o godz.17:00 kl. I – III (środa)

 klasa VIB  –  wychowawca Marzena Nowicka Czacharska

Spotkania dotyczyć będą organizacji roku szkolnego 2016/2017.

gabinety

 

Sprzątanie Świata

 58

APEL

DLA UCZESTNIKÓW KAMPANII

                                                           „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA – GORZÓW WLKP. 2016”

 

 

Informacja dla rodziców w sprawie żywienia w szkole

 1. Wysokość opłaty za jednodaniowy posiłek dla ucznia w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 4,20 złotych.
 2. Żywienie rozpoczyna się od 05.09.2016r.Wrzesień –     20 dni  – 20 x 4,20 = 84,00 zł

Październik –  19 dni – 19 x 4,20 = 79,80 zł

Listopad –      20 dni –   20 x 4,20 = 84,00 zł

Grudzień –     16 dni –   16 x 4,20 = 67,00 zł

3. Obiad wykupujemy w całości bez wykluczenia poszczególnych dni.

4. Wpłaty dokonywane będą bezpośrednio na konto bankowe firmy cateringowej:

Sabina Szynkiewicz Fabryczna 71

66-400 Gorzów Wlkp.

Nr rachunku:

PBK S.A. I O Gorzów Wlkp.

Bank BPH 34106000760000339000076950

w opisie proszę zaznaczyć  Szkoła Podstawowa nr 5  imię i nazwisko dziecka 

 1. Odpłatność za dany miesiąc uiszczana jest w księgowości firmy do każdego 10 miesiąca.
 2. Uczeń na początku każdego miesiąca przynosi do szkoły potwierdzenie wpłaty.
 3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty uczniowie zalegający z opłatami  otrzymają upomnienie w dzienniczku ucznia lub w dzienniku elektronicznym Librus, a nieterminowość zgłaszana będzie wychowawcom  i rodzicom.
 4. Rezygnacja z obiadów może nastąpić po bezzwłocznym zgłoszeniu tej decyzji na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca, w którym uczeń nie będzie jadł obiadów. Zgłoszenia dokonuje rodzic osobiście lub telefonicznie u osoby odpowiedzialnej za obiady w szkole.(wychowawca świetlicy).
 5. Absencje dziecka należy zgłosić w pierwszym dniu choroby osobiście lub telefonicznie. Informujemy, że koszty obiadu za ten dzień nie będą zwrócone. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności.
 6. W czasie nieobecności ucznia, obiad może odebrać rodzic.
 7. W szczególnych przypadkach, gdy rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecność dziecka
  w ściśle określonych dniach tygodnia, opłata może być pomniejszona o kwotę zgłoszonych dni.
 8. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 9. Rodzice nie mogą sami pomniejszać wpłacanych kwot za obiad. Taka sytuacje należy zgłosić do świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły.

Rok szkolny 2016-2017 rozpoczęty

rok szkolny 1

3

Czytaj dalej…

?>